การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว.21 และการทำ ID Plan

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21/2560 การทำ ID Plan และการลง Logbook โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการารวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุม อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

Google Photos Click