การอบรมสัมมนา นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ 2/60

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Google Photos Click