ปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2561

วิทยาลัยเทคนิคสองแควได้จัดกิจกรรมลูกปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ทราบจุดถึงประสงค์การเรียนลูกเสือ ข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมมของสูกเสือ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกภายในหมู่

 

Google Photos Click