เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควกล่าวต้อนรับ นักเรียน-นักศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2561
ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Google Photos Click