แนะแนวหลักสูตรทวิศึกษา โรงเรียนท่าทอง

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้แนะนำให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรทวิศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรทวิศึกษา สาขาช่างยานยนต์ จำนวน 17 คน

Google Photos Click