กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 12

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปี 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 2,300,000 บาท