รับมอบทุนการศึกษาจาก พระมหาอุดมศักดิ์ อริยวํโส

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพร้อมผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน-นักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจาก พระมหาอุดมศักดิ์ อริยวํโส วัดท่าโรงตะวันออก จ.พิษณุโลก ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสองแควGoogle Photos Click