เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์” ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา นำทีมโดย นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมมือกันประกอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ และเดินทางส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องดังกล่าวฯ

Google Photos Click