โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2561

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Google Photos Click