รับสมัครอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561 โดยให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561 ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ