กิจกรรมจิตอาสา อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน-นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 เช่น การพ่นและทาสีรั้วโรงเรียน การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรอบหมู่บ้านฟรี รวมทั้งการซ่อมแซม เครื่องเล่นเด็ก และประตูห้องน้ำโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ค่อม หมู่ 1 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Google Photos Click