ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน จุดที่2 กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน จุดที่ 2 ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพิษณุโลก

Google Photos Click