ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์

วิลัยเทคนิคสองแคว ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร ได้แก่บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้