พัฒนาภาษาอังกฤษด้วย Echo VE

วิทยาลัยเทคนิคสองแควขอเชิญชวน ครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ใช้โปรแกรม Echo VE ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

จากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงไอซีที โดยที่คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต

ผู้เรียน Echo English ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพราะบทเรียนได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 200 บทเรียน ให้คนไทยได้ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง อาทิ บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่างๆ เป็นต้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่

Google Play
App Store
ศึกษาวิธีใช้งานได้ที่