รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รายละเอียดตามเอกสารแนบ