รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว นั้น บัดนี้ การรับสมัคได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ