ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ วิทยลัยเทคนิคสองแคว” จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)