ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”