โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเพาะและอัตราส่วนของจุลินทรีย์EM ที่มีความเหมาะต่อผลผลิตของเห็ดฟาง มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

Read more

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

Read more

รับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(ทุน 2 ปี) เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 4 สาขา สิทธิประโยชน์ 1. ค่าใช้จ่ายเดือนละ 7500 บาท2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริง เอกสารดา

Read more

ยุวชนประชาธิปไตย 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา (ทั้งรัฐและเอกชน) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

Read more

มอบทุนการศึกษา

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควมอบทุนการศึกษา(รางวัล)​ให้กับนักเรียน-นักศึกษา และคณะครูอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2​ ในการข่งขันทักษะวิชาชีพ​งานเครื่องยนต์เล็ก​ และนักเรียนนักศึกษาที่ได้รั

Read more

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่กำลังอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

Read more

รับสมัครอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561 โดยให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนนั

Read more

โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2561

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Read more