รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read more

การรับสมัคร รายงานตัว และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่

การรับสมัคร รายงานตัว และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่

Read more

ประกาศผลการอนุมัติทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการอนุมัติทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

Read more

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ขอยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563

Read more

การจัดสรรงบประมาณให้ธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more