กิจกรรมจิตอาสา อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน-นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 เช่น การพ่นและทาสีรั้วโรงเรียน การซ่อมเครื่องใช้ไฟ

Read more

ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน จุดที่2 กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน จุดที่ 2 ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพิษณุโลก

Read more

โครงการตรวจรถโดยสารสาธารณะ

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ และขอบคุณทีมงาน​วิทยาลัยเทคนิคสองแคว​ ทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ทุกๆคน ที่ร่วมปฏิบัติงานกับขนส่งจังหวัดพิษณุโลกใน “โครงการตรวจ

Read more

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายพิเชษฐ์ แดงแสงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบ

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาร่วมกันกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภ

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ( ASEAN DAY ) 2561

ASEAN DAY 2561 นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ( ASEAN DAY ) เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นประชากรอาเซียน

Read more

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควเป็นประธานจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ

Read more

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวเปิด โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพศรีส

Read more

พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสองแควจัดพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯเพื่อเป็นการรำลึกพระคุณของครู อันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ แล

Read more