ประกาศผลการอนุมัติทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการอนุมัติทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

Read more

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

Read more

รับมอบทุนการศึกษาจาก พระมหาอุดมศักดิ์ อริยวํโส

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพร้อมผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน-นักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจาก พระมหาอุดมศักดิ์ อริยวํโส วัดท่าโรงตะวันออก จ.พิษณุโลก ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Read more