ประชุมวิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดประชุมชี้แจง “วิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณ

Read more