การรับสมัคร รายงานตัว และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่

การรับสมัคร รายงานตัว และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควต้า (รอบที่ 1)

วิทยาลัยเทคนิคสองแควได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควต้า (รอบที่ 1) เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รายชื่อตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

Read more