รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควต้า (รอบที่ 1)

วิทยาลัยเทคนิคสองแควได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควต้า (รอบที่ 1) เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รายชื่อตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

Read more

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่กำลังอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

Read more